Tiskoviny

Pro Váš efektivní chod firmy a propagaci produktů se neobejdete bez tiskovin. Tiskoviny jsou součásti firemních procesů, které zajišťuji efektivní chod firmy, a propagační strategie, která sleduje dosažení vysokých obchodních cílů.

Při návrhu tiskoviny si tyto skutečnosti uvědomujeme, a proto přistupujeme ke každé zakázce individuálně a s patřičnou pozorností. Při zpracování provozních tiskovin (formuláře, certifikáty, návody, skripta, vstupenky, etikety atd.) dbáme na jejich funkčnost, přehlednost, intuitivnost a u propagačních tiskovin (letáky, vizitky, katalogy, prezentační složky, samolepky, hlavičkové papíry atd.) se zaměřujeme na cílovou skupinu, posilování hodnoty značky a především přínos pro zákazníka.

Za dokonalou tiskovinou stojí kvalitní tisk a hlavně profesionální příprava, která řeší každý technologický detail. To vše je pro nás samozřejmostí. U nás máte jistotu, že připravované tiskoviny jsou technologicky správně vysázené, dodržují typografická pravidla.

Zpracujeme různé typy tiskovin, jako jsou: katalogy, výroční zprávy zpravodaje, manuály, časopisy, letáky, plakáty, vizitky, hlavičkové papíry, samolepky, formuláře, prezentační složky, poznámkové bloky, pozvánky, vstupenky, etikety…

Tiskoviny zpracujeme podle Vaší potřeby a to v rozsahu: příprava pro tisk, zpracování podle vzoru, grafický návrh, tvorba konceptů.

Obrázek design v srdci našem bije a v grafice naplno žije
Design v srdci našem bije a v grafice naplno žije